Post: : Admin

Bài pháp thoại "Mùa Xuân Của Người Học Phật" do Đại đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 74 tại tu viện Tường Vân ngày 01/01/2017