Post: : Admin

Riêng Việt Nam có nhiều lễ tết: Tết trùng cửu, Tết nguyên đán, Tết đoan ngọ, Tết nguyên tiêu, tết thanh minh còn gọi là tiết. Người Việt ăn tết Tây nhưng ngược lại người Tây không ăn tết Việt. Mời quý vị nghe bài pháp 'Các ngày tết Việt Nam và những chuyện lễ cúng' do HT Thích Giác Hạnh chia sẻ.
- HT Thích Giác Hạnh: Ai cho ta bình an?