Post: : Admin

Đức Phật là bậc vĩ nhân cao thượng, Ngài chỉ ra cho chúng sanh con đường đoạn diệt khổ đau. Yêu ghét chính là cội nguồn của phiền não.Trong một bài kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã dạy chúng ta như sau:
"210. Chớ gần gũi người yêu,
Trọn đời xa kẻ ghét.
Yêu không gặp là khổ,
Oán phải gặp cũng đau."

(Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu).

Yêu ghét là cội nguồn của phiền não

Yêu ghét là cội nguồn của phiền não, không được lâu bền. Ảnh minh họa


Lời bàn: 

Yêu ghét là những trạng thái cảm xúc của chúng sanh hữu tình. Khi những người luyến ái nhau được gần gũi nhau họ cảm thấy hạnh phúc vô biên trong trần gian đầy ảo mộng để rồi vô thường chợt đến nhân duyên tan vỡ phải xa nhau thế là uyên ương chia lìa ly biệt khiến nỗi khổ tột cùng hiện hữu nơi tâm.

Ngược lại những người ghét nhau phải gặp nhau đó cũng là một khổ đau khiến cho phiền não tăng trưởng nếu sợi dây oan trái không được tháo mở kịp lúc.

Bởi vậy, luôn quán tưởng rằng luyến ái là nhân đưa đến phiền não, những bậc tu hành phạm hạnh hướng đến việc độc cư, xả ly dần dần sự dính mắc vào các pháp hữu vi và đạt được nhiều tiến bộ to lớn vượt bậc trên bước đường tu tập nhằm đoạn giảm khổ đau nơi tâm. Các bậc trí tuệ luôn biết cách chận đứng nhân của khổ đau dưới sức mạnh của trí tuệ bằng việc thực hành theo những lời khuyến giáo của Đức Phật và đạt được sự bình an, hạnh phúc trong hiện tại và trong đời vị lai.NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung