Post: : Admin

Thật tự nhiên và cũng thật vô cùng ý nghĩa. Ngày Vu Lan, một lễ hội báo hiếu của người Phật Tử đã trở thành một ngày lễ của toàn dân. Nó lặng lẽ đi vào ký ức của người dân Việt và biến thành một tập tục của xã hội, ngày tưởng nhớ ân sinh thành, ngày của Mẹ.Vu Lan ngày của Mẹ

Mẹ, biểu tượng thiêng liêng của sự sinh sôi nẩy nở. Mẹ đi vào thơ ca, đi vào cuộc sống của mọi người, như một sự che chở, bao dung, khoan hoà, độ lượng, chịu thương, chịu khó. Cả những lúc giữa biển khơi lênh đênh, sóng gió đã có mẹ hiền Quan Âm. Mẹ thật âm thầm mà cao cả! Dân gian có câu:

Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm.


Bấy nhiêu thôi, mẹ cần thiết và quan trọng biết nhường nào! Phải chăng có mẹ là có tất cả. Mẹ là sự sống. Cho nên, mất mẹ đồng nghĩa với mất sự sống, nhẹ nhàng hơn, có thể hiểu rằng, sự sống thiếu ý nghĩa. Trong chiến tranh chống xâm lược, người dân cùng cất tiếng hát ”Chúng con xin thề giữ thơm quê mẹ”… Giữ nước, giành lại đất nước đồng nghĩa với giữ lấy, giành lấy cái tinh ba, cái đạo lý mà ba đời ông cha ta đã tô bồi đất mẹ.


Và ngày nay, trong thời kỳ giao lưu với các nền văn hoá, câu hát trên vẫn còn vô cùng cần thiết. Mẹ cho ta cả tinh hoa của sự sống và bổn phận làm con, làm người dân Việt, luôn biết nâng niu, giữ gìn và vun bồi.

Cái tinh hoa ấy được thể hiện dưới nhiều khía cạnh. Đây, ý chí bất khuất, kiên cường ẩn trong tấm thân mảnh mai nhưng đầy nghị lực của mẹ suốt trong chiến tranh.


Một tay lái chiếc đò ngang,
Bến sông Nhật lệ quân sang đêm ngày.
Sợ chi sóng gió tàu bay,
Tây kia mình đã thắng, Mỹ này, ta chẳng thua. (T.H)
Mẹ cho ta sự sống.Mẹ bảo vệ cả sự sống cho ta, cho nòi giống. Mẹ đã quên mình vì con, vì cháu, thế đấy, trong chiến tranh thâm độc của kẻ thù, chúng chủ chương giết sạch, phá sạch, đốt sạch làng mạc Việt Nam, thì sức sống của mẹ giữa hoang tàn ấy mới thật mãnh liệt:


Có ai biết trong tro còn lửa,

Một má già lầm lửa không đi.
Ở đây sóng gió bất kì
Má ơi ! Má ở làm chi một mình (thơ Th)


Sức sống của dân tộc được hun đúc qua hình ảnh ”Bà má Hậu Giang”.

Vì đâu để có được sức sống ? Mẹ ! Mẹ, là tình thương yêu và chỉ có thương yêu mới kết thành nghị lực vô biên ấy! yêu nước, thương nòi, thương con, yêu cháu. Chỉ tình thương con người còn phân biệt bỉ thử nhân ngã mà đã như thế! huống nữa tình thương được kết tinh bằng nghị lực ”Vô Duyên Đại Từ” và “Vô Ngại Đại Bi” của mẹ hiền, Quan Âm của Phật và Bồ Tát thì cao cả bao la biết dường nào !

Hình ảnh mẹ trong thơ ca, văn học trong cuộc sống đời thường làm sao kể hết, nói hết những hình ảnh mẹ Việt Nam đã mang lại sự sống cho ta hôm nay. Vì thế, ngày của mẹ, cũng đồng nghĩa với dịp cho ta báo đáp ơn sâu, nghĩa nặng, đã đem lại cho ta sự sống trong cuộc đời.


Đạo Phật dạy cho chúng ta luôn nhớ nghĩ và báo đáp 4 ân nặng. Chính 4 ân nặng này đã mang lại cho ta sự sống. Theo kinh ”Tâm Địa Quán” đó là: Ân cha mẹ sinh thành, dưỡng dục. Ân chúng sanh cung cấp vật dụng, điều kiện, ân quốc gia thuỷ thổ và ân  Tam Bảo. Ở một số kinh khác, 4 ân nặng ấy là:


Ân cha mẹ sinh thành, dưỡng dục
Ân tổ, thầy dạy lẽ sống lương tri
Ân quốc gia lo lắng lúc yên, nguy

Ân chúng sanh vì ta bao phương tiện.


Theo tinh thần đạo Phật, cuộc sống là một mối tương quan, tương duyên, trùng trùng duyên khởi, mà mỗi người chúng ta phải biết đáp đền. Thừa hưởng vật chất, của cải, của xã hội tạo ra, ai đó phải biết đáp đền bằng công sức của mình, trong lao động một cách xứng đáng.


Vu Lan, ngày của mẹ, vì thế thật vô cùng ý nghĩa đối với tất cả những ai đang sống. Để luôn:

 ”Nghĩ về mẹ đời luôn tươi sắc nắng,

Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao”.!
Và xin tặng cho tất cả chúng ta những đoá hồng thắm. Dù trắng hay hồng mãi là những đoá hoa thắm. 

Nguyễn Khánh