Post: : Admin

Đại lễ vu lan báo hiếu là truyền thống tốt đời đẹp đạo hiện đang diễn ra khắp nơi nơi theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam đã và đem lại niềm xúc động vô biên trong tâm người con Phật.Vu Lan ấn tượng và nhân văn

Vu lan đến trong trái tim tỉnh giác.

Vu lan về hương đạo thoảng đâu đây.
Vu lan ơi nét đẹp thật chơn thường.

Cho nhân loại tìm về chân hạnh phúc.


Đây là dịp để các hàng Phật tử thể hiện tinh thần báo ân phụ mẫu và hộ trì Chánh Pháp.Công ơn trời biển của các đấng sinh thành thật không gì có thể đong đếm được và không sao kể xiết.Trong kho tàng ca dao tục ngữ của Việt Nam đã ví ân nghĩa sinh thành của các bậc hữu ân ấy như núi Thái Sơn và nước trong nguồn là những biểu tượng to lớn của vũ trụ càn khôn.Đức Phật là bậc vĩ nhân, thầy của chư thiên và nhân loại.

Sau khi thành bậc tối thượng trong tam giới, Ngài đã trở lại hoàng cung tế độ song thân và an trú các vị ấy trong những tầng thánh quả cao thượng. Đó chính là sự đền ơn to lớn nhất đối với các đấng sinh thành,những bậc ân cao nghĩa trọng. Tiếp nối theo bước chân Như Lai các hàng Phật tử đến chùa tham dự những đại lễ vu lan báo hiếu để thể hiện tinh thần báo ân phụ mẫu bằng những hành động thiện lành và thiết thực nhất. Đó là an trú thân tâm trong việc hành trì Pháp bảo đồng thời hồi hướng phần phước lành cao thượng này đến các đấng sinh thành và đem lại niềm vui cho các vị ấy bằng những việc làm thiện nguyện khi cha mẹ còn tại thế.Phụ mẫu được Đức Phật ví như các đấng Phạm Thiên là những bậc ân đức cao dày để cho con cái lễ bái và phụng dưỡng. Ân cha nghĩa mẹ dường non nước,phủ khắp ngân hà tựa Thái Sơn. Và tri ân và báo ân phụ mẫu là phúc lành cao thượng mang lại nhiều phước báu thù thắng hộ trì cho những người con Phật được tăng trưởng đạo tâm, an lạc ngay trong hiện tại. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An