Post: : Admin

Ngôi chùa được khởi công xây dựng năm 187 và hoàn thành năm 226, đặc biệt là bản khắc “Cổ Châu Pháp vân Phật bản hạnh”, có niên đại 1752. Chùa được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử ngày 28/4/1962.Việt Nam ngôi chùa nào cổ nhất?


Câu 1: Việt Nam ngôi chùa nào cổ nhất?


a. Chùa Giác Lâm

b. Chùa Dâu

c. Chùa Trăm Gian


Triệu Lăng - Tổng hợp