Phật học đời sống - tin tức Phật giáo - tin nhanh
XUÂN AN LẠC

Việc tổ chức lễ mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo

11-01-2018 - Admin
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PHĐS - Đa số chúng ta vẫn đặt nặng ngày Phật đản sanh hơn ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Ngày Phật đản sanh tất cả chùa chiền đều tổ chức huy hoàng, còn ngày Phật thành đạo thì im lặng đơn sơ..


Việc tổ chức lễ mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo

Việc tổ chức lễ mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo


Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không thể giảng giải Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Như vậy ngày thành đạo là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu tập của Ngài, mà cũng là ngày có ý nghĩa đối với muôn loài. Đó là ngày đức Phật từ một con người thế gian trở thành xuất thế gian, từ con người mê thành con người giác. Vì vậy chúng tôi cho rằng ngày này hết sức trọng đại.


Hôm nay tôi lược kể một vài nét đặc biệt trong đời tu của Đức Phật, để tất cả chúng ta nhớ và ý thức rõ đường tu của mình. Vấn đề quan trọng chúng ta cần phải nắm vững, Phật thành đạo là thành cái gì? Chúng ta cứ lạy Phật thành đạo mà không biết thành cái gì, như thế là không hiểu gì về ý nghĩa thành đạo cả.
Phật thành đạo là kết quả bắt nguồn từ nguyên nhân ban đầu là Ngài đi xuất gia. Chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân gì đức Phật đi xuất gia, tu hành như thế nào được thành đạo, khi thành đạo là thành cái gì?

Đó là ba chặng đường quan trọng mà tất cả Tăng Ni Phật tử cần phải nắm thật vững, rồi tự xét lại mình có những điều kiện đó không. Nếu thiếu điều nào chúng ta ráng bổ túc cho đầy đủ như đức Phật, để cũng có ngày mình thành đạo. (Trích lời giảng của HT Thích Thanh Từ)

Việc tổ chức lễ mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo

PS/ Hoan hỷ thay ảnh bìa để ngày thành đạo của Đức Bổn Sư chúng ta được nhiều người biết đến. Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.


Hưng Nguyên


Các tin đã đăng:
Tòa soạn: 207A - Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 - Tp. HCM - ĐT: 0777719559 - VPĐD: 76 Lê Thị Trung - P.Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - Bình Dương - ĐT: 0122.771.9559