Post: : Admin

Mời qúy vị thưởng lãm video clip vẽ tranh Phật sơ sinh do Thầy Nhuận Thường thực hiện. Tại facebook cá nhân của thầy đăng tải video với dòng thơ thay cho tựa đề:
Tọa thiền...Tâm tịch tịnh.
Niệm Phật...Tánh hiển linh
Đêm nay ...quên thiền, niệm.

Ngồi vẽ ...Bụt sơ sinh.Đào Viên giới thiệu