Post: : Admin

HT.Thích Quang Đạo-Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thu thần nhiên tịch vào lúc 16h15 phút, ngày 06/09/2017 (nhằm ngày 16/07/ Đinh dậu).
Video Tang lễ cố HT Thích Quang Đạo (trọn bộ)

Video Tang lễ cố HT Thích Quang Đạo (trọn bộ)