Post: : Admin

Sáng ngày 12/9/2017, tại chùa Phước Viên (Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai) BTC Tang lễ cố HT. Thích Quang Đạo đã cung thỉnh nhục thân Ngài nhập bảo tháp.
Video: Lễ nhập bảo tháp cố HT. Thích Quang Đạo 

Ai ai cũng nôn nao trở về đảnh lễ lần cuối, nhục thân cố Hòa thượng, từ miền đất Bắc đến tận vùng Cao Nguyên cho đến mãnh đất miền Trung nơi Người sinh ra, và cả vùng đất xa xuôi khắp các tỉnh thành trên cả nước, với bao cách trở bận rộn với nhiều Phật sự ở các trú xứ, nhưng chư tôn đức Tăng Ni, cùng quý Phật tử vẫn trở về chùa Phước Viên kính tiếc tiễn đưa Người lần cuối, vị thầy cao cả của hàng ngàn thế hệ Tăng Ni và Phật tử.


Tâm Tuấn