• Chuyện vui đạo lý: Tăng già

  10-06-2016
  Chuyện vui đạo lý: Tăng già
  Một hôm tại giảng đường Phật học viện nọ, thầy gạn hỏi một để tử, con hãy cho biết ý nghĩa chữ Tăng Già? Vì không để ý nghe thầy giảng dạy và không theo giỏi bài vở cho nên vị đệ tử úp a, úp mở trả lời
 • Câu chuyện hai biển hồ

  07-06-2016
  Câu chuyện hai biển hồ
  Bạn thân mến! Ngày hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về HAI BIỂN HỒ. Có thể bạn đã đọc nó nhưng thực lòng sau câu chuyện này tôi muốn gửi đến bạn một món quà. Bạn sẵn sàng đón nhận nó chứ?