Post: : Admin

Tiếp nối thành công Khóa tu mùa hè của những lần trước, năm nay 2017 chùa Pháp Hoa lại tiếp tục tổ chức "khoá tu học mùa hè dành cho thanh thiếu niên, chương trình rèn luyện đạo đức và kỷ năng sống".
Vì vậy, các bạn trẻ nào có nhu cầu thì xin đăng ký tại chùa Pháp Hoa, số 16 phường Nghĩa Thành thị xã Gia Nghĩa (văn phòng BTSPG Tỉnh Đắk Nông) khóa tu sẽ diễn ra từ ngày 25/06/2017 (2/06/ Đinh dậu) đến ngày 30-06-2017.


THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHOÁ TU MÙA HÈ TẠI CHÙA PHÁP HOA 2017

Nhằm hạn chế các vấn nạn của Thanh thiếu niên hiện nay như: Lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và bạo lực. Đồng thời kết nối lại những giá trị tinh thần cao đẹp và nâng cao đời sống hướng thiện, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với tự thân, cộng đồng và nâng cao nghệ thuật sống của Thanh thiếu niên, đặc biệt là hướng dẫn về tư tưởng đạo hiếu của nhà Phật để các em phát huy tốt tinh thần Tri ân và Báo ân, uống nước nhớ nguồn, con cháu thảo hiền …


Đăng ký độ tuổi từ 14 đến 24 tuổi (SN: 1994)
Liên hệ: 0501.360.5555

 Giấy đăng ký tham dự khóa tu 2017 chùa Pháp Hoa - Đăk Nông

Giấy đăng ký tham dự khóa tu 2017 chùa Pháp Hoa - Đăk Nông


Hình ảnh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa năm 2016

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Tuyển sinh khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Hoa Khai / Phật học đời sống