Post: : Admin

Hỏi: Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi 3 ý ạ: 1- Con thấy hiện nay có rất nhiều tượng Phật hình hài và tên khác nhau, chắc chắn ý nghĩa các tượng cũng khác nhau, vậy con sẽ thờ tượng nào là đúng ạ?2 - Ý nghĩa của việc thỉnh tượng Phật về nhà thờ (theo con hiểu là để giúp mình nhắc nhở mình thì có đúng không)? Có người bạn con lại nói nhà nên thờ Phật để Phật dẫn dắt những người quá cố của gia đình ạ.
3 - Khi thỉnh tượng Phật về rồi thì hàng ngày con phải thực hiện nghi lễ như thế nào?
Mong Thầy khai mở dùm con, con tri ân Thầy!

Tượng Phật nhiều hình hài, nên thờ tượng nào?


Đáp:

Phật thật ngự trong lòng
Đêm ngày thường soi sáng
Thờ Tâm Phật bên trong

Hơn trăm ngàn hình tượng.


Mỉm Cười