Post: : Admin

Tinh thần giác ngộ và giải thoát trong đạo Phật, liên hệ đến đời sống hằng ngày của chúng ta, không thể những lời nói xong, đã lỗ tai rồi hết chuyện. Mời quý vị đón xem bài pháp chủ đề "Tư tưởng Kinh A Di Đà" do TT Thích Hạnh Bình chia sẻ
Thích Hạnh Bình