Post: : Admin

Nhà thơ Hạnh Phương viết bài thơ 'Từ phụ hà quy' thành kính tưởng niệm Tôn sư Thượng GIẢI hạ AN.Từ phụ hà quy
Nỗi trôi từ độ vô minh
Đớn đau từ thuở thác sinh làm người.
Sóng dồi bão dập … tả tơi
Đời tan tác mộng , nghiệp phôi pha tình.
Oán hờn sầu tủi điêu linh
Vần thơ u uẩn, câu kinh võ vàng
Hỏi chân thân luống bẻ bàng
Tìm nhân dung luống bàng hoàng ủ ê.
Bâng khuâng bước trở đường về
Lửa lò sen nở , cơn mê vọng tàn
Tôn sư kíp dựng đạo tràng
Thuyền từ độ vớt ngàn ngàn quần mê.
Giả từ ba nẻo bên tê
Bờ kia vành vạnh tràn trề ánh trăng 
Trải bao ngày tháng nhọc nhằn
Con về tìm lại chân thân ban đầu.
Tôn sư trở gót về đâu !
Hỏi mây hỏi gió … nhiệm mầu vô ngôn
Từ dung bảo tháp suy tôn.

Từ Quang bảo địa thần hôn huy hoàng.


Hạnh Phương / Phật học đời sống