Post: : Admin

Có người hỏi: Thầy ơi làm sao để biết mình có tu ? và tu pháp môn nào cho đúng pháp?Đáp:

Ở đây thầy mượn ý trong Kinh Kalama giải đáp. Trong ấy Đức Phật khuyên người nghe pháp như thế này: “Này các thiện nam, tín nữ, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm tu tập của bất cứ ai, dù đó là quan điểm được nói ra bởi người, tự cho rằng mình là người có tu có chứng, người nổi tiếng, người được nhiều người tán thán ca tụng.. ; các thiện nam tín nữ sau khi nghe điều gì, cần phải tư duy quán sát lời ấy, sau khi tư duy quán sát tự nhận thấy: Lời dạy này là thiện, có xu hướng khai mở trí tuệ, lợi mình lợi người, lợi cho xã hội, đưa đến hạnh phúc, an lạc, thì các vị hãy chấp nhận và thực hành lời ấy và ngược lại”.

Thích Hạnh Bình

Còn câu hỏi: Làm sao để biết mình có tu ? Thầy xin trả lời như thế này: Sau khi tu tập, tự nhận thấy rằng, trước khi tu tập mình là người rất tham lam, thấy người khác có vật gì sang đẹp đều muốn chiếm đoạt, nay mình không còn tham lam nữa; trước đây khi chưa tu tập mình thường hay nóng nảy cáu ghắt với những ai không làm mình vừa lòng, nay không còn nóng giận ấy nữa; trước kia khi chưa tu tập, mình rất ngu muôi, bị người khác lường gạt… nay mọi vấn đề trong cuộc sống thấy biết rất rõ, không còn ngu muội nữa.

Nếu như con tự nhận thấy rằng, trước khi con đến chùa, chưa biết tu tập, và sau khi đến chùa biết tu tập, tư thấy trong cuộc sống chính mình có sự thay đổi như thế. Điều đó biểu hiện con là người có tu tập.


Thích Hạnh Bình