Post: : Admin

Chư thiên và nhân loại đều mong mỏi những điều hạnh phúc, đó chính là nguồn động viên tinh thần để khích lệ con người vững bước trên cuộc sống bị bao phủ bởi đầy rẫy phiền não và khổ đau.Tu dưỡng đạo đức là hạnh phúc cao thượng

Có muôn vàn nẻo đường dẫn dắt chúng sanh đi đến sự an vui và Đức Phật đã chỉ ra đạo lộ để đạt đến hạnh phúc cao thượng bằng việc tu dưỡng đạo đức, thanh lọc nội tâm khi ấy con người thành tựu phúc lành cao thượng. Đó là con đường hướng đến ánh sáng của từ bi và trí tuệ, người con Phật định hướng được mục tiêu của con đường phạm hạnh và tiến bước để thành tựu hạnh phúc chân như khi tham lam, sân hận và si mê là những ác pháp hằng nhấn chìm chúng sanh trong đại dương của nước mắt và khổ đau dần đoạn giảm và vắng bóng nơi tâm.

Các hàng đệ tử Như Lai hành trì theo Giáo Pháp cố gắng an trú trong việc quán chiếu các pháp bằng tuệ giác dưới sức mạnh của chánh niệm tỉnh giác, phối hợp giữa trí tuệ và sự dũng mãnh tín tâm hành trì theo đạo lộ Bát Chánh, con đường đoạn diệt khổ đau nhằm hướng đến hạnh phúc siêu tam giới, khiến cho nội tâm ngày càng tĩnh lặng, bình an, xa lìa ác pháp, hướng đến việc trưởng dưỡng và làm cho những mầm mống thiện lành nơi tâm được đơm hoa kết trái và phát triển rực rỡ. 

Đó chính là con đường đưa đến hạnh phúc chân như tối thượng y theo lời Phật dạy. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An