Post: : Admin

Từ bỏ sự sát sanh là con đường đem lại sự an vui và lợi ích lâu dài cho tự thân đây là nhân lành của sự trường thọ y theo lý nhân quả khiến cho lòng từ bi thương xót muôn loài...Sống lâu, sống khỏe, sống có ích là khát vọng của biết bao người tuy nhiên có mấy ai được như ý nguyện bởi chuyện sống chết đều do nghiệp định đoạt.

Từ bỏ việc sát sanh bạn sẽ sống thọ

Hai cụ bà, đầu đã bạc, răng đã long nhưng vẫn vui cười với cuộc sống trường thọ. Ảnh minh họa

Đức Phật với trí tuệ siêu tam giới, Ngài đã liễu tri sự vận hành về nghiệp và quả của nghiệp và bậc Thiên Nhân Sư cũng đã chỉ ra con đường để có sự trường thọ theo lý nhân quả như sau:

"Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình."
(Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya
135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)

(Cùlakammavibhanga sutta)


Lời bàn:

Từ bỏ sự sát sanh là con đường đem lại sự an vui và lợi ích lâu dài cho tự thân đây là nhân lành của sự trường thọ y theo lý nhân quả khiến cho lòng từ bi thương xót muôn loài, được trưởng dưỡng từ đó thân tâm được an lạc, mát mẻ khiến cho tuổi thọ và sức khỏe gia tăng. Khi thân hoại mệnh chung,những cõi lành an vui đang chờ đợi người hằng gìn giữ giới luật, không não hại những sinh linh khác.

Sự sát sanh, giết chóc đem lại đau đớn và sự kinh sợ tột cùng đến những chúng sanh hữu tình vì đa phần ai cũng quý trọng sinh mạng đến những con vật nhỏ bé chúng còn tham sống huống chi con người. Có những người sống rất lâu, lại có những người yểu thọ tất cả đều là do nghiệp và quả của nghiệp tạo nên.

Bởi thế, tránh xa sự sát sanh là con đường đem lại sự bình an, hạnh phúc lâu dài ngay trong hiện tại và trong đời vị lai vì thiện nghiệp này đem lại sự bình yên cho những chúng sanh khác. Đương nhiên bản thân người gìn giữ giới luật cũng gặt hái được những điều an lành hạnh phúc đó chính là sự công bằng phân minh của định luật nhân quả luôn chi phối tác động đến chúng sanh hữu tình trong vòng luân hồi tử sanh dài vô tận.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống