Post: : Admin

Pháp thoại do TT. Thích Nhật Hỷ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 20 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2017. Chủ đề 'Sống tỉnh thức và trí tuệ'
TT Thích Nhật Hỷ: Sống tỉnh thức và trí tuệ

TT. Thích Nhật Hỷ