Post: : Admin

Trường trung cấp Phật học (TCPH) Lâm Đồng phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh một lớp Đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2016-2017 ngành tôn giáo học chỉ tiêu 100 sinh viên.Thông Báo tuyển sinh Đại học nghành Tôn giáo học trường trung cấp Phật học Lâm Đồng

Thông Báo tuyển sinh Đại học ngành Tôn giáo học trường trung cấp Phật học Lâm Đồng

Thông Báo tuyển sinh Đại học ngành Tôn giáo học trường trung cấp Phật học Lâm Đồng

Thông Báo tuyển sinh Đại học ngành Tôn giáo học trường trung cấp Phật học Lâm Đồng

Thông Báo tuyển sinh Đại học ngành Tôn giáo học trường trung cấp Phật học Lâm ĐồngThông Báo tuyển sinh Đại học ngành Tôn giáo học trường trung cấp Phật học Lâm Đồng

Thông Báo tuyển sinh Đại học của ngành Tôn giáo học tại Lâm Đồng