Post: : Admin

Trưởng lão HT Thích Trí Tâm viên tịch ở tuổi 84 tại tổ đình Nghĩa Phương thành phố Nha Trang Khánh Hoà lúc 23h ngày 10/10/2017.Cáo bạch : Cố trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tâm.
- Thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam.
-Trưởng ban nghi lễ trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam.
- Chứng minh ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh hòa.
- Trưởng tông phong tổ đình Nghĩa Phương.
- Viện chủ tổ đình Nghĩa Phương, Nghĩa Sơn, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Trụ thế : 84 năm.         - Hạ lạp : 60 năm.
Tân viên tịch.
Cầu nguyện giác linh cố trưởng lão hòa thượng sớm cao đăng phật quốc, hội nhập ta ba để hóa độ chúng sanh. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
Dy