Post: : Admin

Dân làng ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã tìm thấy một bức tượng Bồ-tát Quán Thế Âm màu trắng ở sông Yết Dương hôm ngày 2-2 qua.Toàn thân của bức tượng không bị hư hại đáng kể, và duy trì trong tư thế đứng trong nước (ảnh). 

Bồ tát Quán Thế Âm ở lòng sông

Bồ tát Quán Thế Âm ở lòng sông

Dân làng đã tẩy sạch cho bức tượng và đặt dưới một cây đa để thờ.

Văn Công Hưng (theo People’s Daily)