Post: : Admin

Vườn Lâm-tỳ-ni phiên âm tiếng phạn được gọi là Lumbini, đánh dấu nơi Đức Phật Thích Ca đản sanh. Xin giới thiệu tranh vẽ vườn Lâm-tỳ-ni do họa sĩ các nước trên thế giới thể hiện nhiều hình thái và văn hóa khác nhau.Vườn Lâm-tỳ-ni vẽ theo phong cách Việt Nam.

Nét nghệ thuật mỗi nước khác nhau về văn hóa và phong tục, nhưng nhìn chung thì lịch sử và hình tượng thì vẫn là nguyên bản tả về Đức Phật đản sanh nơi vườn Lâm-tỳ-ni thành Ca-tỳ-la-vệ khi hoàng hậu Ma-ya trên đường về quê hương sanh nở. Đã đánh dấu một bậc giác ngộ ra đời, một con người lịch sử của Phật giáo.

Vườn Lâm-tỳ-ni nơi Thế Tôn đản sanh vẽ theo phong cách Đài Loan


Vườn Lâm-tỳ-ni vẽ theo phong cách Cambodia


Vườn Lâm-tỳ-trang trí theo phong cách Trung Quốc


Vườn Lâm-tỳ-ni vẽ theo phong cách Miến Điện


Vườn Lâm-tỳ-ni vẽ theo phong cách Ấn Độ


Vườn Lâm-tỳ-ni vẽ theo phong cách Lào


Vườn Lâm-tỳ-ni vẽ theo phong cách Thái Lan.


Phong Vân thực hiện