Post: : Admin

Đạo Phật là một trong các tôn giáo sớm có mặt ở nhiều quốc gia, có số lượng tín đồ khá đông trên thế giới. Đến nay, đạo Phật đã tồn tại và phát triển trên 25 thế kỷ. Triết lý của đạo Phật, trong đó có nhân quả báo ứng đã thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của các hàng triệu Phật tử trên hành tinh của chúng ta.Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: cúng dường tượng Phật, dâng tiền vàng tô hình tượng Phật

Trong quá khứ tồn tại và phát triển đạo Phật không những truyền bá bằng kinh kệ mà còn bằng những câu chuyện kể, tranh vẽ mang tính ước lệ, tựu trung là "ở hiền gặp lành, làm ác gặp ác". Nhân quả ba đời là một trong những chuyện kể, truyện tranh mang tính ước lệ đó, hướng con người đến lối sống tốt đẹp, trọng nhân nghĩa, xã hội văn minh.


Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: có chức, có quyền, được mọi người kính nể

Phật học đời sống online, xin giới thiệu đến quý bạn đọc xem tranh vẽ nhân quả ba đời của họa sĩ Diệu Trí.

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: Dâng y cúng dường Tăng Ni, thí áo quần giúp người nghèo khó

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Áo quần đầy đủ, sang trọng

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: Làm cầu, đúc chuông, làm nhà vệ sinh công cộng

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Đi đâu cũng có xe đón, máy bay, sang trọng

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: Giúp đỡ người nghèo khổ, đói khát

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Dư ăn, dư mặc

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: thấy người nghèo đói không bố thí

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Nghèo khổ, ăn mặc thiếu thốn rách rưới

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: Dâng gạo thức ăn cúng dường Tam bảo

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Giàu sang nhà lớn lầu cao

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: Xây dựng chùa, cất nhà tình thương, tình nghĩa

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Phước lộc đầy đủ, cháu con sum vầy

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: Dân hoa tươi cúng Phật

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Nhan sắc, tướng mạo xinh đẹp

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: Tung kinh, niệm Phật, ngồi thiền nghiên cứu kinh điển

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Thông minh, hiểu biết hơn người

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp trước: Kết duyên lành với mọi người

Tranh vẽ 'nhân quả ba đời' của Diệu Trí

Kiếp này: Người thấy vui mừng, đi đến đâu cũng có người tiếp đón.


Thích Thiện Chơn
(Còn tiếp )