Post: : Admin

Con thành kính đảnh lễ giác linh hoà thượng, Bậc cao tăng đã đào tạo ra nhiều thế hệ tăng tài cho Phật giáo. Nguyện cầu giác linh ngài cao đăng Phật quốc.Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo - tác giả: Nhuận Đức

Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo - Họa sĩ: Nhuận Đức

Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo - Họa sĩ: Nhuận Thường

Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo - Họa sĩ: Nhuận Thường

Diệu Bình / Phật học đời sống