Post: : Admin

Phật học đời sống online, xin giới thiệu 12 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được vẽ bằng bút chì. Tranh vẽ Phật bằng bút chì rất tiện cho quý thây cô, giáo thọ khi in ra cho các bé tập tô tranh trong các khóa tu học tuổi trẻ.Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Thái tử Tất-đạt-đa cạo bỏ râu tóc, sống đời phạm hạnh. Tranh vẽ bút chì

Những nét vẽ bằng bút chì được thiết kế đường nét sắc sảo, đồ họa lại trên máy vi tính. Phòng thiết kế Phật học đời sống sẽ giúp quý vị giáo thọ đỡ đi phần nào trong việc hướng dẫn các em trẻ tô tranh Đức Phật.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật và tôn giả A-nan-đà. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Niêm hoa vi tiếu. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chìĐức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chìĐức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật khất thực. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tranh vẽ bút chì

Đức Phật nhập niết bàn. Tranh vẽ bút chì

Duyên Hà