Post: : Admin

Trăng về đón Phật giữa đời,
Khai thông lối cũ, những lời thị phi.
Tìm ngôi chân lý ra đi,
Rừng thiền khổ hạnh, khắc ghi tham thiền.Trăng về sáng cõi bình yên,

Bồ đề tịnh tọa, giữa niềm cô liêu.
Lên non ngắn cảnh mây chiều,
Tìm trăng hứng nhuỵ , bước đều đài sen.

Ma gia ứng mộng màng xem,
Ca Tỳ La Vệ, gót sen Ngọc hài.
Tất Đạt Đa hiện thánh thai,
Rồng phun chín nước, nhạc khai vang trời.

Trời cao đất rộng nhận lời,
Mở toang lối sáng, nụ cười chân như.
Tâm an trí sáng hạnh tu,
Phật về đưa lối, từ từ qua sông.

Nhân mùa khánh đản giữa lòng,
Bao trái tim Phật, Ngọc vàng noi gương.
Phàm tăng thánh chủng dẫn đường,
Muôn hoa sen hiện, bốn phương trọn tình.

Phật về cứu vớt hàm linh,
Đưa con về cõi thanh bình tự do.
Phật về chỉ lối qua đò,
Đưa con đến tận câu hò tịnh bang.

Cảm tác mùa Phật Đản 2017 - PL: 2561
Tk: Thích Minh Thế - Hỷ Tâm Hải Triều