Post: : Admin

Mỗi gia đình là một ngôi nhà, tuỳ theo kiến trúc sư mà thiết kế một mô thức khác nhau. Tuy nhiên khác nhau đến mức độ nào thì cũng là ngôi nhà che mưa nắng, để dung chứa con người và vật dụng cần yếu cho nhu cầu sinh hoạt.Trang trí, dọn dẹp ngôi nhà tâm linh của bạn thật đẹp

Trang trí, dọn dẹp ngôi nhà tâm linh của bạn thật đẹp

Do đó tuỳ theo sở thích tâm lý và nghiệp lực mỗi người, chúng ta dễ dàng bắt gặp sự khác biệt trong hình thức trang trí và mua sắm vật dụng bên trong gian nhà ấy.


Chúng ta cũng vậy, mỗi người có một hình tướng một vị trí địa vị khác nhau trong thiên hạ. Nhưng đâu đó cũng là kiếp con người, phải chịu chi phối mọi biến động bất toàn và nhiều nguyên nhân đau khổ khác mà không thể tránh né. Cái khác biệt quan trọng là bên trong ngồi nhà ấy bạn chất chứa và lưu giữ những gì. Ngoài cái thân thể sớm trẻ chiều già, tối mong manh như thế. Nhưng bên trong tâm hồn bạn cất giữ và lưu trữ những gì mới là sự khác biệt quan trọng trong cuộc sống chúng ta.


Hãy biết cách mua sắm và trang trí như thế nào trong ngôi nhà của mình. Phải luôn luôn lau chùi dọn dẹp để ngôi nhà luôn sạch đẹp và thơm tho, để cho bản thân mình hưởng được niềm an vui và hạnh phúc từ cuộc sống và cho những ai đến với mình cũng cảm nhận được niềm vui sống đó.


Như ngôi nhà vụng lợp
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.

Như ngôi nhà khéo lợp
Mưa không xâm nhập vào .
Cũng vậy tâm khéo tu,

Tham dục không xâm nhập.


Giữ giới giúp ta lau chùi nhà một cách sạch đẹp và thơm tho nhất .
Thiền định giúp ta xây dựng và thiết kế ngôi nhà vững chắc nhất .

Trí tuệ giúp ta biết mua sắm và trang trí những vật dụng hợp lý nhất .


Ngồi nhà như thế là một ngôi nhà an ổn, hạnh phúc và tốt đẹp cho hôm nay và ngày mai đối với ai biết hướng về lời dạy của Đức Thế Tôn.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật Gotama.


Mỉm Cười