Post: : Admin

Ta từ độ ấy ra đi Trăng sao còn hẹn ngày về cố hương Ngược xuôi dù mấy dặm trường​ Cho tình hoa cỏ hồng phương mây hồng. 

Lối xưa 

hồn đá rêu phong

Bến xưa 

đã tạnh xanh dòng thời gian

Thuở nào cát bụi lầm than

Thuở nào mây nước nỗi mang mang chiều !

 

Áo vai sờn bóng cô liêu

Đời thăm thẳm mắt 

gió hiu hắt lòng

Trăng về ngự đỉnh cô phong

Mây theo lối mộng, sương bồng biển xa.

 

Thế thì thôi, 

cuộc ta bà

Đôi vai nhật nguyệt, gót tà thời gian

Ừ thì thôi, 

gió lên ngàn

Gởi hương rừng thẳm cho vàng nụ xuân.

 

Một mai dừng bước phong vân 

Một mai nữa, 

khoả dòng nhân ảnh đời

Nhưng ta còn cuộc rong chơi

Qua mùa cổ độ vọng lời tình ca.

 

Đây vị thảo, 

đây kỳ hoa

Tiếng chim thức giọng bên toà khói sương

Mới hay 

trong mỗi cung đường

Xanh tình mây nước, quê hương nhiệm mầu.

 

South Dakota, tháng 7.2017.

MẶC PHƯƠNG TỬ.