Post: : Admin

Nhằm thực hiện đề án hoạt động sinh hoạt và tu học năm 2018 của BĐH GĐPT huyện Hải Lăng. Hôm nay ngày 15/6/2018 (nhằm ngày 2/5/Mậu Tuất) tại NPĐ Hưng Nhơn xã Hải Hòa BĐH GĐPT vùng 1 Huyện Hải Lăng đã tổ chức sinh hoạt 1 ngày cho đoàn sinh hai ngành Thanh, Thiếu.Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Buổi Khai mạc kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, ngành thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1 được tổ chức tại Niệm Phật đường Hưng Nhơn xã Hải Hòa.

Tham dự lễ khai mạc và chỉ đạo có Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Thành Võ Văn Sinh, Phó Trưởng BĐH GĐPT Huyện; Huynh Trưởng Nguyên Chu Nguyễn Khánh Thạch,  Trưởng BĐH GĐPT Vùng 1; Huynh trưởng Tâm Phong Quang Tôn Sơn,  Phụ tá Thiếu Nam GĐPT huyện Hải Lăng, cùng các Huynh trưởng trong BĐH GĐPT Vùng 1 và hơn 80 đoàn sinh 2 ngành tham dự .

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Niệm Phật trước khi bước vào Khai mạc trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, ngành thiếu GĐPT Hải Lăng

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Lễ Đoàn

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Phát biểu khai mạc buổi lễ Huynh trưởng Nguyễn Khánh Thạch đã tán dương sự cố gắng nỗ lực của anh chị em Huynh trưởng và đoàn sinh 2 Ngành đã bỏ thời gian đến tham gia tham dự hoạt động chung của Vùng. Anh cũng nêu rõ đây là hoạt động nhằm mục đích giúp cho đoàn sinh các ngành thắt chặt tình đoàn kết giao lưu học hỏi lẫn nhau cùng tiến lên trong mọi hoạt động.

Thay mặt BĐH GĐPT huyện Huynh trưởng Võ Văn Sinh cũng đã có nhũng lời tâm huyết sách tấn đến anh chị em Huynh trưởng và đoàn sinh Vùng 1 phải có gắng nỗ lực phát huy tinh thần sinh hoạt tu học vì đó là nội dung then chốt, anh cũng cảm ơn tất cả anh chị em đã có tin thần trách nhiệm và mong muốn ngày sinh hoạt đạt kết quả tốt.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra các hoạt động như học kỹ năng cắm trại, thi cắm trại nhanh, làm quen với nhiều mật thư thú vị, tập những bài hát mới, trò chơi lớn ….

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Bắt đầu cắm trại

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Dùng cơm trưa

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Qua cầu khỉ

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Qua thời gian một ngày ngắn ngũi  Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT  Vùng 1 cùng nhau rèn luyện học tập để trang bị  thêm cho mình những kiến thức kĩ năng để làm thêm tiền đề cho kỳ trại họp bạn toàn tỉnh sắp tới.

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Buổi bế mạc được tổ chức tại Niệm Phật đường Hưng Nhơn xã Hải Hòa.

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Kết dây thân ái

Trại tập huấn kỷ năng sinh hoạt ngành thanh, thiếu GĐPT Hải Lăng vùng 1

Chia tay ra về


Nguyễn Hữu Long - phatgiaohailang