Post: : Admin

 Nếu không tu dưỡng những loại phước này thì những thứ vật chất mình đang sở hữu rất có thể bị tổn hao do nhiều nguyên nhânChư tăng thiền viện Phước Sơn khất thực vào một buổi sớm. Ảnh: Thiện An

Này Thôn trưởng, có tám nhân, có tám duyên làm tổn hại các gia đình. Do quốc vương, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do trộm cướp, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do lửa, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do nước, các gia đình đi đến tổn hại. Hay họ tìm không được tiền của dấu cất. Hay do biếng nhác, họ bỏ bê công việc. Hay trong gia đình khởi lên kẻ phá hoại gia đình, người ấy phân tán, phá hoại, làm tổn hại (vikirati vidhamati viddhamseti). Và vô thường là thứ tám. Này Thôn trưởng, chính tám nhân, tám duyên này làm tổn hại các gia đình."

(Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Tập IV - Thiên Sáu Xứ).

Lời bàn: Những tài sản,vật chất thế gian hằng bị đe dọa bởi các nhân duyên gây nên sự mất mát bởi nhiều nguyên nhân khác nhau đã được nói rõ trong đoạn kinh trên và xét lại trong thời đại công nghiệp hóa,hiện đại hóa hiện nay thì những nhân duyên nói trên vẫn vô cùng chính xác.Một người có thể nhờ phước vật đã tạo từ đời trước và đời này sở hữu được rất nhiều tài vật, có thể vô tình trở thành người giàu có nhờ cha mẹ để lại hoặc trúng số hay bán đất chẳng hạn nhưng để bảo tồn những tài sản như vậy thì vẫn phải nhờ phước đức và phước trí nâng đỡ. Nếu không tu dưỡng những loại phước này thì những thứ vật chất mình đang sở hữu rất có thể bị tổn hao do nhiều nguyên nhân, chẳng mấy chốc tay trắng hoàn trắng tay. Tài vật thế gian thì cũng chịu sự tác động của định luật vô thường, nay còn mai mất và không ngừng biến chuyển và lưu thông. Chúng ta chỉ là những chủ nhân tạm bợ của vật chất khi còn trên dương thế khi mất đi rồi thì lại có những người khác nắm giữ những thứ ấy và cứ thế dòng luân hồi trôi lặng lẽ. Nắm được những nhân duyên gây nên sự tổn hao cho một gia đình mà Đức Phật đã nêu rõ trong đoạn kinh trên các hàng Phật tử gắng sức vun bồi, tạo dựng phước báu, đây là con thuyền nâng đỡ khiến cho tài sản không bị hư hao, mất mát thậm chí ngày càng tăng thịnh.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An