Post: : Admin

Ca khúc 'Tôi chỉ là tờ giấy' Lời : Thích Tánh Tuệ, phổ nhạc: Văn Duy Tùng, Ca sĩ: Anh Dũng, Diễn ảnh: Trúc Tiên.