Post: : Admin

Toàn tập Trung quán luận do Thượng tọa Thích Hạnh Bình giảng dạy tại trường hạ tại chỗ Tu Viện Tường Vân mùa hạ 2016.Những bài giảng của TT. Thích Hạnh Bình:

- tt thích hạnh bìnhTư tưởng Kinh A Di Đà - TT Thích Hạnh Bình

- Biển Đông - TT Thích Hạnh Bình

- Sách Lịch sử thiền tông Trung Quốc - Thích Hạnh Bình

- Kinh điển Đại Thừa có phải Phật thuyết không - TT Thích Hạnh Bình