Post: : Admin

Chùa Pháp Hoa tọa lạc phường Nghĩa Thành thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông được thiết kế mô hình bằng fim 3D. Một công trình mang kiến trúc đồ sộ của tỉnh nhà.
Toàn cảnh Chùa Pháp Hoa thị xã Gia Nghĩa - quay flycam

Chùa Pháp Hoa - thiết kế 3D


Đại Viên

Toàn cảnh Thị xã Gia Nghĩa - Chùa Pháp Hoa quay flycam