Post: : Admin

Tọa đàm 'Chánh kiến về hiếu đạo' tại đại lễ Vu Lan chùa Phước Viên Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Buổi tọa đàm vị khách mời là ĐĐ Thích Quảng Tánh trả lời những câu hỏi thắc mắc của Phật tử về mùa Báo Hiếu.
Tọa đàm 'Chánh kiến về hiếu đạo' ĐĐ Thích Quảng Tánh

ĐĐ. Thích Quảng Tánh