Post: : Admin

Sáng ngày 18/09/Canh tý, Tôn môn pháp phái cùng Tăng chúng Tổ Đình Phước Viên (Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trang nghiêm thành kính tưởng niệm lần thứ 43 cố HT.Thích Thiện Minh.Buổi lễ tưởng niệm lần thứ 43 có sự chứng minh của: HT.Thích Liêm Chính, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Phước Tú, phó BTS kiêm trưởng Ban nghi lễ Phật giáo Đồng Nai; HT.Thích Thiện Đạo trụ trì chùa Phi Lai; Hòa thượng Thích Thiện Ý cùng quý chư tôn đức Tăng Ni.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền sám chủ buổ lễ cúng ngọ.

Phật điện Tổ đình Phước Viên.

Chư tôn giáo phẩm Phật giáo tỉnh Đồng Nai dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Minh.

Di ảnh tôn thờ Cố HT.Thích Thiện Minh - Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tại Lễ tưởng niệm.

Tăng chúng Tổ đình Phước Viên.

Quang cảnh Lễ húy nhật lần thứ 43 cố HT.Thích Thiện Minh tại Tổ Đình Phước Viên

Đại đức Thích Quảng Duy trụ trì Tổ đình Phước Viên.

Nhân Lễ húy nhật lần thứ 43 cố HT.Thích Thiện Minh cũng là lễ 49 ngày của ân nhân Phật tử Nguyễn Thị Hoạt.

Cũng tại buổi Lễ húy nhật Tôn sư, Chư tăng Tổ đình tác lễ truy tiến hương linh cố Phật tử Quảng Tịnh.

Thành kính đảnh lễ Tôn sư.

Hòa thượng Thích Liêm Chính chứng minh cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Thiện Minh.

Phật tử Thiên Hòa trưởng Ban hộ trì Tam-bảo Tổ đình Phước Viên trang nghiêm thành kính chắp tay tại lễ Tưởng niệm.

Buổi lễ cúng dường Trai tăng.

Đại đức Thích Quảng Hùng cùng gia quyến cung đối trước Chư Tăng dâng phẩm vật cúng dường nhân lễ nhị tuần Thân phụ cố Phật tử Quảng Tịnh.


Gia Linh - Hà Anh