Post: : Admin

Theo truyền thống của hệ phái Khất sĩ, bắt đầu từ mùa xuân 2010 đến nay, mỗi năm có 3 khóa tu tập trung dành cho Chư Tỳ Kheo Tăng tu học theo gương hạnh của Tổ Thầy và lần tu truyền thống lần thứ 24 này Giáo Đoàn 6 đăng cai và tổ chức tại tịnh xá Ngọc Nhơn xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.Trong bầu không khí se lạnh của những ngày cuối đông, hai ngày mùng 2 – 3/11/ Đinh Dậu, chư Tăng cùng Phật tử Giáo Đoàn 6 về tại Tịnh xá Ngọc Nhơn để triển khai những công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi khóa tu truyền thống hệ phái Khất sĩ diễn ra (từ mùng 4 đến 11 tháng 11 năm Đinh Dậu, nhằm ngày 21 đến 28 tháng 12 năm 2017).


Được biết trước đó, Thượng tọa Thích Minh Nhơn (trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhơn) đã hướng dẫn chư Tăng nội tự cùng Phật tử hoàn thành các công việc thiết yếu cho khóa tu như xây thêm Tăng phòng, nhà vệ sinh, vệ sinh các khu Tăng xá, chuẩn bị chu đáo từ nơi ở đến nơi tu tập, xin phép chính quyền địa phương…  Mọi công tác cần thiết cho khóa tu được sắp xếp cẩn thận.


Tối ngày 3/11/Đinh Dậu phiên họp trù bị cho khóa tu được diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Giác Giới, sau 50 phút họp ban tổ chức khóa tu đã thống nhất việc phân ban cũng như thời khóa tu học, nội quy khóa tu đã được thông qua.

Sau đây là một phần ghi nhận hình ảnh về công tác chuẩn bị khóa tu:

Thượng Tọa Thích Giác Nhuận phó hóa chủ, kiêm chánh thư ký, trưởng ban ngoại hộ đưa Hòa Thượng thiền chủ tham quan nội tự

Đại Đức Minh Phú thư ký khóa tu đang báo cáo nội quy đến quý Hòa Thượng chứng minh


Diệu Anh