Post: : Admin

17g chiều nay, 10/02/2024 nhằm mùng 1 tết năm Giáp Thìn, chư tôn đức Tăng trú xứ tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6 đã vân tập về khách đường để vấn an, khánh tuế Hòa thượng Giác Tuấn viện chủ tịnh xá Lộc Uyển cũng như vấn an sức khỏe Thượng tọa Giác Nhuận Tri sự phó Giáo đoàn 6.Thượng tọa Giác Nghiêm đã thay lời đại chúng vấn an sức khỏe Hòa thượng viện chủ mong rằng Hòa thượng được nhiều sức khỏe như cây đại thọ để Tăng chúng nương náu học hạnh như đất của Ngài.

Thượng tọa Giác Nhuận, thay lời Hòa thượng viện chủ đã chúc chư Tăng nội tự trước thềm năm mới có nhiều sức khoẻ tu hành, để đạt nhiều pháp lạc trong đời sống tỉnh thức, cũng như gia công  tinh tấn, làm nhiều thiện sự phụng sự Tam bảo, tạo con đường Phước Huệ song tu, góp phần xây dựng cho chính mình một hải đào niết bàn tich diệt.

 

Diệu Anh