Post: : Admin

Kính Dâng Anh Linh Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang! Cung kính viết tặng Chư Tôn Giáo Phẩm trung ương giáo hội và Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử Hà Nội – Ninh Bình tổ chức thành công lễ cầu siêu an táng cho một vị nguyên thủ quốc gia theo nghi thức Phật giáo tại Ninh Bình một cảnh trang nghiêm và trọng thể.




Tiếng chuông Tổ quốc ru hồn
Hồn thiêng đất nước mênh mông nghĩa tình
Người đi bao nỗi niềm riêng
Nước non còn đó những điều nghĩ suy
Tiếng chuông xóa những niềm đau
Lệ tan thê tử nhạt nhòa trong mưa
Bầu trời hôm đó âm u
Thủ đô Hà Nội mưa buồn tiễn đưa
Tiếng chuông đời đạo chung đường
Viết lên trang sử rạng ngời Việt Nam
Ninh Bình lắng đọng không gian
Tiếng kinh cầu nguyện âm vang đất trời
Tiếng chuông diệu lý huyền cơ
Hoàng y giải thoát biển khơi đạo tình
Chắp tay niệm Phật lời kinh
Tăng Ni Phật Tử một miền tịnh thanh
Tiếng chuông thoát tục trần gian
Trầm hương đất nước kính dâng lên Người
Một đời Tổ Quốc ghi ơn
Đại Quang chủ tịch sáng ngời Anh Linh.


THÍCH HUYỀN LAN