Post: : Admin

Thành kính nghiêm mình cung tiễn, Đức Trưởng Lão: HT thượng Quang hạ Đạo - Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai , Nguyên Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Hiệu phó học vụ trường TCPH tỉnh Đồng Nai.Tiễn Ôn về cõi Tây Phương
Đến trong giấc mộng, dặm trường thong dong.
Sắc kinh Bát Nhã im không,

Có chăng tánh Phật, cõi lòng tự do.Vượt trùng ái nghiệp qua đò,
Sông mê phù tạm, cõng cò lang thang.
Ôn trì kinh pháp ngàn trang,
Ngộ ra huyễn mộng, tâm an giữa đời.

Bao công hạnh thật tuyệt vời,
Từ quê Quảng Trị, ngộ lời Thích Ca.
Bái tầm nguyện chí xuất gia,
Thiền Tôn xứ Huế, mở ra tâm lành.

Giới nghiêm luật hạnh âm thanh,
Oai nghi dung dị, xứng danh muôn trùng.
Bắc Nam hưởng trọn trầm hùng,
Pháp âm hoằng pháp, trùng trùng vang danh.

Phước Viên dụng trí nghiêm trang,
Tiếp ngôi hạnh tuệ, lời vàng Kim Cang.
Trao truyền mật hạnh giới đàn.
Nụ cười yên tịnh, giữa làng hư không.

Y vàng xứ sở mây lòng,
Từ vô biên kiếp, ngóng trông nguyện Thầy.
Chấp tay hầu cận đong đầy,
Thiện Minh Sư Phụ, lời thầy khắc ghi.

Vững yếu chỉ nguyện ra đi,
Ôn ban pháp ngữ, tu trì bao dung.
Tiễn Ôn vạn nẽo uy hùng,
Mây nghiên tiễn lối, nghìn  trùng Tây Quy.


Tk: Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều
16/7/ Đinh Dậu (06-09-2017 )