Post: : Admin

Nhất tâm kính lễ, Nghĩa Phương đường thượng, Phụng vì Tân viên tịch Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ thập nhất thế, húy thượng Không hạ Hành, tự Trí Tâm hiệu Huệ Minh, Phó Pháp chủ Hội Đồng Chứng minh GHPGVN Đại lão Hòa thượng Giác linhThùy dương sóng lặng tiễn đưa Thầy

Xin đôi phút mây trời lãng đãng

Thôi ngừng bay vần vụ nơi này
Xin lắng đọng tâm đừng chểnh mảng
Trí mở ra nhìn đạo pháp hôm nay.
 
Cứ vậy tòng lâm ngày thưa thớt
Rừng hoang vu sương khói mịt mù
Trụ đá chẳng còn, theo bóng chớp.
Không còn chống đỡ cõi phù hư.
 
Thùy dương sóng lặng trên cồn vắng
Tiễn cao tăng về chốn Niết bàn
Kẻ ở người đi lòng nghẹn đắng
Chùa Nghĩa Phương nở đóa sen vàng.
 
Phật trắng vẫn ngồi trên đồi Trại Thủy
Chứng kiến hưng suy đạo pháp bao lần
Vẫn còn Bồ tát Quảng Đức, vẫn còn Phật tử Yến Phi
Thì Phật giáo nơi đây chẳng ngại thăng trầm.
 
Đuốc nối đuốc đêm đen rực sáng
Vô tận đăng soi chiếu cõi này
Chuyện tử sinh mất còn xem như một công án
Lấy Phật làm lòng xin mãi nhớ chuyện xưa nay.
 

Khể thủ
Tỳ kheo: Thích Giác Tâm