Post: : Admin

Chùa Vĩnh Phước thiết tha kêu gọi quý Phật tử có duyên gắn bó với Chùa Vĩnh Phước hãy chung sức chung lòng đóng góp “Tâm - Tài - Lực”, những mãnh Y vàng, dâng cúng “Trai Tăng” để tạo phước điền cho gia đình, dòng họ; cho Cha Mẹ hiện tại được kính tin Phật pháp, tăng long phước thọThư mời tham dự Đại lễ Vu lan Báo hiếu - Dâng cúng Pháp Y Chùa Vĩnh Phước

Chùa Vĩnh Phước


THÔNG BẠCH
V/v Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu - Dâng cúng Pháp Y

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử:
Mùa Vu lan Báo hiếu lại trở về trên quê hương Việt Nam thân yêu, tất cả những người con Phật đều hướng lòng về hai đấng sinh thành dưỡng dục trong đời quá khứ, cũng như hiện tại; từ cõi lòng sâu lắng với âm ba huyền diệu như trỗi dậy vang vọng, điệp khúc yêu thương: ân cha - nghĩa mẹ.
“Mùa Báo hiếu thổn thức thương Cha ân dưỡng dục
Tiết Vu lan bâng khuâng nhớ Mẹ nghĩa sanh thành”.


Thật vậy, Báo hiếu là một quan niệm chính đáng, là hành động hợp lý trong nghĩa cử tri ân và báo ân, mang đậm nét đạo đức của Phật giáo, đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của con người trong gia đình và ngoài xã hội. Làm con, chúng ta không thể nào quên được công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha và Mẹ.


Trong Khế kinh, đức Phật dạy: “Sữa mẹ mà các ngươi đã uống còn nhiều hơn nước của bốn bể đại dương; nước mắt Mẹ khóc cho sự chia lìa còn nhiều hơn gấp bội.” Thế nên chúng con biết rằng, nay làm được thân này, chính chúng con đã trải qua bao lần sống, bao lần chết. Nói như thế có nghĩa là chúng con đã nhiều lần thọ ân của hai đấng sanh thành; nhất là cha mẹ của chúng con trong hiện tại, Người đã hết lòng lo cho chúng con từ miếng cơm, manh áo, lo cho chúng con có đức rộng tài cao, lo cho con từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nhắm mắt.
Nhằm báo đáp ân đức của hai đấng song thân, và cũng để niệm ân Tam Bảo, vào ngày 15 và 16 tháng 7 Âm lịch, chùa Vĩnh Phước cử hành Đại lễ Vu lan Báo hiếu, dâng cúng Pháp Y. Thượng thỉnh Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng ni quang lâm chứng dự. Nương oai đức của quý Ngài nhất cú nhất kệ hợp lực cầu nguyện siêu độ quá cố chư hương linh, ký cốt ký tự tại chùa Vĩnh Phước, chư cữu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập vạn loại âm linh cô hồn, nhờ công đức này mà được liễu sanh thoát tử, phát tâm tỉnh giác cầu về Tây phương Cực lạc của đức Phật A Di Đà.
Vu Lan đến bao trái tim thổn thức
Vu Lan về hoa đạo nở thêm hương
Vu Lan ơi nét đẹp thật chân thường
Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo
Lễ Vu Lan còn là: giải tỏa oán cừu, dẹp tan nội kết, giải cứu tam đồ, thoát ly bát nạn, hoằng dương chánh pháp, cứu khổ hàm linh; thể hiện tính nhân bản sâu sắc của Phật giáo và mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với môi trường sống chung quanh.


Chùa Vĩnh Phước thiết tha kêu gọi quý Phật tử có duyên gắn bó với Chùa Vĩnh Phước hãy chung sức chung lòng đóng góp “Tâm - Tài - Lực”, những mãnh Y vàng, dâng cúng “Trai Tăng” để tạo phước điền cho gia đình, dòng họ; cho Cha Mẹ hiện tại được kính tin Phật pháp, tăng long phước thọ; Cha Mẹ quá cố sớm trực vãng Tây phương. Và điều quan trọng nữa là để Phật pháp lưu truyền mãi trong nhân gian, đem lại sự giải thoát, an vui, hạnh phúc cho nhân loại.
Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ quý Phật tử đạo tâm kiên cố, Phật quả viên thành, thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường.


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
TM. Chùa Vĩnh Phước
Trụ trì
Đại đức Thích Định Hương