Post: : Admin

Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị kính cung thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni, mời quý Phật tử tham dự lễ khởi công đặt đá xây dựng trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Quảng Trị vào lúc 07h30' ngày 15/06/2016 nhằm ngày 11/05/Bính Thân tại khu đô thị Nam Đông Hà, đường D9, phường Đông Lương Tp. Đông Hà tỉnh Quảng Trị. Thư mời đặt đá xây dựng trường Phật học tỉnh Quảng Trị

Sự hiện diện của Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử làm tăng thêm phần trang nghiêm trọng thể là nguồn khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong Phật sự giáo dục và đào tạo Tăng - Ni tài mà giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao phó.

Ban trị sự GHPG VN tỉnh Quảng Trị thành tâm bái thỉnh.

---------

Địa chỉ liên hệ: Chùa Phật học số 7 Ngô Quyền, TX. Quảng Trị

Chùa Cam Lộ, TT. Cam Lộ huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

18B Lê Hồng Phong, phường 3, TX. Quảng Trị.


TM. Thường trực BTS tỉnh Quảng Trị

HT. Thích Thiện Tấn