Post: : Admin

Đây là pháp khiến cho hôn trầm thụy miên tăng trưởng quảng đại làm cản trở việc tu tập phát triển tâm linh, thành tựu con đường phạm hạnh.Cậu thanh niên thay vì phải cầm điện thoại

Bởi khi bị trạng thái hôn trầm thụy miên chi phối thì tâm rất khó an trú vào đề mục thiền đã chọn và dễ rơi vào biếng nhác dẫn đến bỏ dở việc tu tập. Trong Tăng Chi Bô Kinh, Đức Phật đã nhắc đến một số pháp khiến cho hôn trầm thụy miên phát triển, tăng thịnh như sau:

"3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh đưọc sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này các Tỷ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại."
(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I - Một Pháp).


Khi tâm không hân hoan sẽ làm giảm đi sự phấn chấn,khí lực cũng như động lực để làm việc cũng như tu tập cộng với các pháp như lười biếng, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động sẽ làm cho trạng thái dã dượi buồn ngủ phát triển mạnh mẽ. Đây là chướng ngại to lớn trong việc phát triển định tâm, gây nên nhiều khó khăn trong việc tu tập cũng như phát triển thiện pháp, đoạn giảm ác pháp.

Đức Phật, bậc thầy cao thượng của thiên nhân đã khuyến giáo cách để đối trị hôn trầm thụy miên bằng cách chỉ rõ những nguyên nhân khiến cho trạng thái này được tăng trưởng mạnh mẽ từ đó phát triển chánh tinh tấn, dũng mãnh vượt qua những chướng ngại,thẳng tiến trên đạo lộ Bát Chánh, con đường đoạn diệt khổ đau.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An