Post: : Admin

Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, cũng chính là bộc lộ hết tài năng; còn người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh của họ, âm thầm lặng lẽ làm.

Ví dụ trong một buổi tiệc, người thông minh bận nói, họ nói không ngừng, vì vậy họ giống như chiếc ấm trà; còn người trí tuệ bận nghe, chú ý lắng nghe người khác nói, thế nên họ là chiếc tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi.

1. Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng ”cảnh giới của sinh tồn”

Trên thế giới không có nhiều người thông minh, trong số 10 người thì chỉ có 1-2 người, còn người có trí tuệ thì lại càng hiếm thấy, trong số 100 người có khi không có lấy người nào. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri.

2. Trong cuộc sống thực tế, những người không chịu được sự thiệt thòi là người thông minh, còn người có thể chịu thiệt được chính là người trí tuệ

Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như trong làm ăn, họ luôn có thể thu về lợi nhuận – còn người trí tuệ tuyệt sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất trong kinh doanh, một số người thậm chí có phải bù tiền thì họ cũng làm, họ đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Người trí tuệ đều biết rằng “không mất thì sẽ không được”.

3. Người thông minh chú ý chi tiết, còn người trí tuệ chú trọng tổng thể
Cho nên, người thông minh phiền não nhiều, thường xuyên mất ngủ, bởi vì họ nhạy cảm hơn người bình thường. Còn người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn, đạt đến mức độ “không vui vì được, không buồn vì mất”, vì vậy người trí tuệ ăn ngon ngủ yên.

Vì vậy người thông minh thường qua đời sớm, còn người trí tuệ "vô lo" nên thường sẽ sống thọ.
("vô lo" không có nghĩa là "không lo", nhưng họ "lo" mà "không lo), nghĩa là "lo" nhưng không khởi tâm "so đo, phân biệt" và "bị ràng buộc bởi cái lo". Họ không phải là người "vô tình" đâu! - Lão VÔ (BIÊN) TÍCH SỰ chú giải!)

4. Người thông minh khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình, còn người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên
Vì vậy, quan hệ giao tiếp của người thông minh sẽ dễ căng thẳng, nhưng với người trí tuệ thì lại hòa nhã hơn.

5. Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào luyện tập
Thông minh có thể có được nhiều tri thức hơn, còn trí tuệ khiến người ta có văn hóa.
Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ.

6. Thông minh dựa vào tai và mắt, người ta thường gọi là “tai thính mắt tinh”; còn trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức “Tuệ do tâm sinh”.
Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui nội tại.
Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ."

(Trích bài của Nguyễn Duy Hiển, và mạn phép chú giải chút ít cho rõ nghĩa, thế thôi!)

Bạn ĐANG LÀ 
cái Bạn ĐÃ LÀ 
Bạn SẼ LÀ 
cái Bạn ĐANG LÀM 

Lão VÔ (BIÊN) TÍCH SỰ  
15.07.2017