• Quy về duyên Phật

    Quy về duyên Phật
    Nhân mùa Phật đản PL: 2560 -DL: 2016 tỳ kheo Thích Minh Thế - Hỹ Tâm Hải Triều cảm tác bài thơ "Quy về duyên Phật" dành tặng đến quý bạn đọc mừng ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh. Một nhân duyên lớn cho nhân loại.
  • Phật về

    Phật về
    Nhân mùa Phật đản kỷ niệm 2640 năm ngày Bồ-tát Tất-đạt-đa (sau ngày thành Đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật) Phật lịch 2560- Dương lịch 2016. Chùa Hòa Phúc thành kính chúc nguyện Chư tôn giáo Phẩm Giáo Hội Phật giáo Việt Nam vô lượng cát tường, vô lượng an lạc. Kính chúc chư vị Phật tử đạo tâm ...