Post: : Admin

CTV Mặc Phương Tử gửi thơ chúc mừng đến quý chư tôn thiền Đức Tăng Ni năm mới 2018 Mậu Tuất sắp đến.Thơ chúc mừng năm mới 2018

“Cắt một cành mai hình tướng

Cắm vào bình thủy tinh
Có một cành mai thể tính
Ẩn vào lòng biển xanh.”


Ashi Rumi (Nhật).CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
(HAPPY NEW YEAR)

KÍNH CHÚC
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI
QUÝ PHẬT TỬ ĐỒNG HƯƠNG, QUÝ VĂN-THI HỮU, QUÝ NHÀ HẢO TÂM, THÂN HỮU 


NĂM MỚI : PHƯỚC THỌ - AN KHANG  THỊNH VƯỢNG.

BUDDHIST MEDITATION CENTER 
CHÙA KỲ VIÊN
2601 South Marion Road, Sioux Falls, SD 57106.
Phone: 470-554-1111.