Post: : Admin

Phòng thiết kế Phật giáo, báo Phật học đời sống thiết kế một số mẫu thẻ đeo, bảng tên, băng đeo tên chức danh cho các lễ hội, sự kiện Phật giáo diễn ra khắp nơi. Để chọn màu sắc cho phù hợp với thẻ đeo là điều người thiết kế cần có ý tưởng, sáng tạo trong việc chọn và phối hợp với hình ảnh hay vector nền ẩn rất quan trọng. 

Xoay quanh vấn đề thiết kế băng rôn trong Phật giáo, paner, biểu ngữ, phông màn sân khấu đa phần những người thiết kế chưa hiểu trong Phật giáo sẽ chọn màu sắc gì căn bản và phù hợp cho nhà Phật, chùa viện. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số mẫu thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện với kích thước 9,5x13,5cm (loại lớn), kích thước 5,5cmx11,5cm (loại nhỏ).

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện kích thước 9,5x13,5cm

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện kích thước 5,5cmx11,5cm

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện kích thước 5,5cmx11,5cm

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện kích thước 5,5cmx11,5cm

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện kích thước 5,5cmx11,5cm

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện kích thước 5,5cmx11,5cm

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện

Thiết kế thẻ đeo bảng tên lễ hội, sự kiện kích thước 5,5cmx11,5cm

Phương Dung / Phòng thiết kế Phật học đời sống