Post: : Admin

Để tiện cho việc trang trí, thiết lập đàn tràng, sự kiện đại lễ Vu lan, mùa báo hiếu. Phật học đời sống thiết kế một số mẫu băng rôn, cờ phướn Vu lan báo hiếu 2018.Quý vị có nhu cầu in ấn trên mọi chất liệu, tượng ngài Mục Kiền Liên 3D, thiết kế Phật giáo, sự kiện xin liên hệ: 0909974199 (zalo 01246.080.080)

Băng rôn chương trình Vu lan 2018 tại Tu viện Huệ Quang - Sài Gòn

Băng rôn chương trình Vu lan 2018 tại Tu viện Huệ Quang - Sài Gòn

Băng rôn "Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha" Vu lan tại Thiền viện Trúc Lâm - Núi Sập, An Giang

Băng rôn "Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha" Vu lan tại Thiền viện Trúc Lâm - Núi Sập, An Giang

Băng rôn Vu lan tại Chùa Vạn Đức - Sài Gòn

Băng rôn Vu lan tại Chùa Vạn Đức - Sài Gòn

Băng rôn "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ" Vu lan tại Thiền viện Trúc Lâm - Núi Sập, An Giang

Băng rôn "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ" Vu lan tại Thiền viện Trúc Lâm - Núi Sập, An Giang

Áp phích Vu lan hiếu hạnh tại Chùa Huyền Quang -Đồng Nai

Áp phích Vu lan hiếu hạnh tại Chùa Huyền Quang -Đồng Nai

Phông nền Vu lan 2018

Phông nền Vu lan 2018

Phông sân khấu Vu lan tại Chùa Bát Nhã - Mỹ

Phông sân khấu Vu lan tại Chùa Bát Nhã - Mỹ

Băng rôn phương danh hương linh nam nữ quá vãng cầu siêu mùa Vu lan.

Băng rôn phương danh hương linh nam nữ quá vãng cầu siêu mùa Vu lan.

In ấn thiết kế Phật giáo sự kiện xin liên hệ: 0909974199 (zalo 01246.080.080)

Thanh Tuyền - Phật học đời sống