Post: : Admin

Sáng ngày 11/03/2018 chùa Văn Trai, thôn Văn Trai xã Phú Văn huyện Thường Tín Hà Nội trang nghiêm tổ chức lễ khánh thành Tam bảo chùa Văn Trai.Thiệp mời Lễ khánh thành Tam bảo chùa Văn Trai - Hà Nội

Thiệp mời lễ khánh thành tam bảo chùa Văn Trai ngày 11/03/2018.

Thiệp mời Lễ khánh thành Tam bảo chùa Văn Trai - Hà Nội

Nôi dung thiệp mời Lễ khánh thành Tam bảo chùa Văn Trai - Hà Nội

Bản đồ hướng dẫn đường đến chùa Văn Trai - Thường Tín - Hà Nội

Bản đồ hướng dẫn đường đến chùa Văn Trai - Thường Tín - Hà Nội


Riana Bùi